Europese Commissie stelt implementatiedeadline SFDR en Taxonomieverordening uit naar 1 januari 2023

Op vrijdag 26 november heeft de Europese Commissie een brief gepubliceerd waarin aangekondigd wordt dat de implementatiedeadline voor de secundaire wetgeving (de regulatory technical standards oftewel ‘rts’) voor de SFDR en de Taxonomieverordening zal worden uitgesteld naar 1 januari 2023. Eerder had de Commissie aangegeven dat de rts per 1 juli 2022 zouden gelden, maar dat is nu dus verplaatst.

Onlangs publiceerden de Europese toezichthouders hun advies voor de rts, maar dat moet nog officieel bekrachtigd worden door de Europese Commissie. Alhoewel er naar verwachting weinig aanpassingen meer gedaan zullen worden, duurt het nog tot in het voorjaar voordat de rts in het Publicatieblad van de EU verschijnen. Dat betekent dat de originele deadline te weinig tijd zou laten aan de markt voor implementatie.

De rts leggen onder andere templates vast voor de rapportage van ongunstige effecten volgens verplichte indicatoren en voor de precontractuele en periodieke rapportage door producten die ecologische of sociale kenmerken promoten (Artikel 8 SFDR). Als pensioenfondsen ook de mate van investeringen moeten gaan rapporteren die onder de Taxonomie als duurzaam worden gedefinieerd, dient dit via dezelfde template te gebeuren.

De Commissie schrijft verder dat de eerste periodieke rapportage van ongunstige effecten onder de rts dient te gebeuren voor 30 juni 2023 over het boekjaar 2022.

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie