Europese pensioenkoepels organiseren eerste ‘European Retirement Week’

Van 29 november tot en met 3 december organiseren 11 Europese koepels en consumentenorganisaties de eerste European Retirement Week.

Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de enorme uitdaging van de vergrijzing en wat dat zal betekenen voor Europese landen. De pensioensystemen in veel andere Europese lidstaten leunen zwaar op de eerste pijler en zijn financieel kwetsbaar voor vergrijzing. De paneldiscussies gaan in op de vraag hoe verschillende pensioenaanbieders, waaronder pensioenfondsen, dit pensioengat kunnen dichten en bespreken de belangrijkste ontwikkelingen in de pensioensector.

De week wordt afgetrapt met speech van Eurocommissaris Mairead McGuinness, gevolgd door een scala aan presentaties en paneldiscussies die individueel worden georganiseerd door de elf deelnemende verenigingen. Het volledige evenementenprogramma kunt u hier bekijken. Meer informatie over het evenement van PensionsEurope, waar o.a. Theo Langejan in het panel zit, vindt u hier.

De week wordt georganiseerd door onder andere AGE Platform Europe, BETTER FINANCE, BEUC, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), the European Banking Federation (EBF), EFAMA, the Federation of European Securities Exchanges (FESE), Insurance Europe, PensionsEurope.

Bron: Pensioenfederatie