Afkoopbedrag 2022 vastgesteld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2022 vastgesteld op € 520,35. 

Het afkoopbedrag kleine pensioenen is voor 2021 vastgesteld op € 503,24. Het jaar op jaar verschil in de CPI van oktober is afgerond 3,4%. Wanneer de stijging in de CPI wordt toegepast, leidt dit tot € 503,24 x 1,034 = 520,35016. Afgerond is het afkoopbedrag 2022 vastgesteld op € 520,35.

Bron: Staatscourant / Pensioenfederatie