Pensioenfederatie roept op tot behoud wetenschappelijke karakter van de EU-Taxonomie

De Pensioenfederatie maakt zich zorgen dat politieke inmenging de betrouwbaarheid van de Europese Taxonomie voor duurzame investeringen ondermijnt. Dat schrijft de Pensioenfederatie in een position paper dat vandaag verscheen. U kunt het position paper hier lezen.

De Taxonomie is een classificatiesysteem om te bepalen welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om vast te stellen in hoeverre bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een CO2-neutrale economie. De Nederlandse pensioensector is daarom een voorstander van de Taxonomie als middel om te bepalen welke beleggingen bijdragen aan CO2-reductie en heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming ervan.

De inhoud van de Taxonomie is echter onderdeel geworden van politieke discussies. Dit leidt tot een vertraging en mogelijk tot een verwatering van de wetenschappelijke basis van de Taxonomie. Daarom roept de Pensioenfederatie beleidsmakers op om economische of politieke belangen geen rol te laten spelen en de Taxonomie te baseren op wetenschappelijke consensus, zoals geborgd via het European Platform on Sustainable Finance dat aan de basis van de Taxonomie stond.

Bron: Pensioenfederatie