Europese Commissie publiceert secundaire wetgeving SFDR

Op 6 april heeft de Europese Commissie de technische standaarden aangenomen die door pensioenfondsen en andere financiële marktpartijen gebruikt moeten worden ter implementatie van de SFDR. De technische standaarden specificeren de inhoud van duurzaamheidsinformatie onder de SFDR en leggen templates op om te gebruiken bij de rapportage.

De templates zijn relevant voor pensioenfondsen die zich als “Artikel-8-product” of eventueel “Artikel-9-product” hebben geclassificeerd en leggen vast hoe er precontractueel (via Pensioen123) en periodiek (via jaarverslag) gecommuniceerd moet worden. Daarnaast leggen de standaarden ook de inhoud van de rapportage van ongunstige effecten onder Artikel 4 vast. Daarbij horen 18 verplichte indicatoren (de “PAI-indicatoren”).

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben nu drie maanden om eventueel bezwaar te maken, waarna de technische standaarden officieel wetgeving worden. De kans op aanpassingen is lijkt echter niet heel groot. Gezien de implementatiedeadline van 1 januari 2023, wordt pensioenfondsen aangeraden om aan de slag te gaan met de implementatie.

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie