Jaarverslag Ombudsman Pensioenen onderstreept belang goede keuzebegeleiding

Vandaag heeft Pensioenfederatie voorzitter Ger Jaarsma het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen in ontvangst genomen. Hierin wordt voor de situatie van deelnemers die spijt krijgen van een eerdere beslissing aandacht gevraagd.

Ger Jaarsma: “Dit onderstreept het belang van goede keuzebegeleiding aan deelnemers. Ook in het licht van de aankomende stelselwijziging, waarin er keuzes bijkomen, is dat cruciaal. We zien dat het aantal zaken die de Ombudsman Pensioenen behandelt afneemt, maar het aantal vragen om informatie stijgt juist. Het is belangrijk dat deelnemers ook met hun vragen de weg naar hun eigen pensioenfonds weten te vinden, zeker met het oog op de stelselwijziging. Daar gaan we de komende tijd verder aan werken.” 

De Ombudsman pensioenen gaf in 2020 als aanbeveling om de klachtenprocedure op de website vindbaar te maken. Uiterlijk begin volgend jaar onderzoekt de Ombudsman Pensioenen of hierin verbetering is opgetreden. In juni 2022 zal de Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’ aan de leden worden voorgelegd. De vindbaarheid van de klachtenprocedure en de toegankelijkheid ervan staan in deze gedragslijn centraal. Ook staan er bepalingen over de wijze en de kanalen waarop deelnemers in contact kunnen treden met het pensioenfonds. De Pensioenfederatie ziet het herhaalonderzoek van de Ombudsman dan ook positief tegemoet.

De aanbeveling van dit jaar richt zich op het begeleiden deelnemers wanneer zij voor een keuze staan waar het hun pensioenuitkering betreft. De Ombudsman Pensioenen noemt hierbij enkele goede voorbeelden. De Pensioenfederatie herkent het belang van goede begeleiding als het gaat om het maken van keuzes die grote gevolgen hebben voor de financiële situatie. Dit is ook een van de kernpunten in reactie op de wetgeving over het nieuwe pensioenstelsel. Een koppeling (API) die deelnemers de mogelijkheid biedt om het totaaloverzicht van mijnpensioenoverzicht.nl te delen met de eigen pensioenuitvoerder helpt daarbij om inzicht te krijgen in de gevolgen van bepaalde keuzes op het gehele pensioenvermogen.

De Ombudsman Pensioenen wijst ook op de balans tussen het enerzijds duidelijk zijn over beleid, zoals over herstel en anderzijds redelijkheid en billijkheid toe te passen als een deelnemer tussen wal en schip dreigt te vallen. De hardheidsclausule toepassen zal zeker aan te raden zijn op het moment dat een bepaling ertoe leidt dat een situatie ontstaat, die voorbij gaat aan het doel van die bepaling. In het servicedocument Herstelbeleid dat vorig jaar is opgesteld zijn daarvoor ook adviezen opgenomen.

Bron: Ombudsman Pensioenen / Pensioenfederatie