Europese Commissie besluit tot verlenging uitzondering clearingplicht

De Europese Unie heeft op 9 juni een besluit genomen dat de uitzondering voor pensioenfondsen voor de clearingplicht nog een jaar verlengd zal worden tot 18 juni 2023. De huidige uitzondering zou anders binnenkort aflopen op 18 juni 2022.

Er geldt nog wel het bezwaarrecht voor het Europees Parlement en de Raad. De Pensioenfederatie verwacht geen bezwaar, maar dit betekent wel dat de verlenging officieel pas na het verstrijken van de uitzondering op 18 juni aanstaande zal ingaan. Normaliter zal ESMA de komende dagen een statement publiceren met daarin het advies aan toezichthouders om tot het einde van de bezwaarprocedure geen toezicht te houden op de clearingplicht voor pensioenfondsen.

De EMIR-wetgeving die de clearingverplichting oplegt, staat de Europese Commissie niet toe om na juni 2023 de uitzondering voor pensioenfondsen verder te verlengen. Het besluit vindt u hier.

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie