Biodiversiteit bij 35% pensioenfondsen belangrijk ESG-thema

Uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de 49 grootste Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat meer dan een derde van de pensioenfondsen biodiversiteit als belangrijk thema noemt. Klimaatverandering en CO2-reductie doelen staan inmiddels in het verantwoord beleggingsbeleid van alle onderzochte pensioenfondsen.

In de resoluties voeren klimaatthema’s nog wel de boventoon, concludeert VBDO, maar ze ziet ook dat dialogen die pensioenfondsen voeren vanuit engagement steeds vaker gaan over andere onderwerpen zoals ontbossing en mensenrechten. Het overgrote deel van de pensioenfondsen vraagt zijn deelnemers naar voorkeuren rond beleggingsbeleid en luistert daar ook naar. VBDO benadrukt het belang van een holistische aanpak in verantwoord beleggingsbeleid en voldoende kennis op dat gebied van alle betrokken partijen in een pensioenfonds.

‘We zijn erg trots op de resultaten die de pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben laten zien’, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie. ‘Zoals VBDO vorig jaar al constateerde is verantwoord beleggen mainstream geworden. Er liggen echter nog voldoende uitdagingen, zeker in de huidige onzekere tijd waarin klimaatdoelen door de energiecrisis mogelijk onder druk komen te staan. Het is belangrijk lange termijndoelen in het oog te houden.’

In de benchmark was ABP het hoogst scorende pensioenfonds met een score van 4.4 uit een maximum van 5. De pensioenfondsen Bouw (4,3) en PME (3,9) vormen samen met ABP de top drie. Pensioenfonds SNS REAAL op plaats 9 (eerst 36) is de snelste stijger in de benchmark en het best presterende kleine pensioenfonds. Over de hele linie waren de scores hoger dan vorig jaar.

Bron: Pensioenfederatie / VBDO