Open brief: Nieuw stelsel geeft meer kans op hogere pensioenen

Ouderen een hoger pensioen, betere afspraken voor jongeren. Dat is volgens een aantal prominenten de essentie van de Wet Toekomst Pensioenen. Zij schrijven dit aan de Tweede Kamer.

De briefschrijvers, waaronder de voorzitters van de vijf grootste pensioenfondsen, leggen uit waarom het huidige pensioenstelsel niet meer werkt. Een gegarandeerd pensioen is onder de huidige wet alleen nog maar vol te houden door hoge buffers. Zo hoog, dat indexeren lastig wordt. In de WTP zijn deze buffers niet meer vereist. ‘Zo ontstaat eerder perspectief op verhoging van het pensioen, wat zeker in de huidige tijd van hoge inflatie enorm belangrijk is,’ aldus de brief.

In de WTP blijft solidariteit vooropstaan, vervolgen de ondertekenaars. ‘Samen delen we risico’s voor een levenslang ouderdomspensioen, bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en bescherming van nabestaanden bij overlijden van de deelnemer. Die risicodeling is wat ons stelsel altijd zo sterk heeft gemaakt, en dat blijft zo.’

Minister Schouten voor Pensioenen toonde de Tweede Kamer onlangs de resultaten van onderzoek bij enkele pensioenfondsen. ‘Daarin is goed te zien dat de pensioenen naar verwachting hoger uitpakken in het nieuwe stelsel. Ook wordt duidelijk dat de huidige wet tot vergelijkbare slechte uitkomsten kan leiden bij tegenvallende economische ontwikkelingen.’

Koopkracht kan niet worden gegarandeerd, aldus de brief. Niet onder de oude wet en niet onder de nieuwe wet. ‘Ieder kapitaalgedekt stelsel heeft moeite met lage rentes, hoge inflaties en tegenvallende rendementen. Tegen de huidige niveaus van inflatie is zowel de huidige als de nieuwe regeling niet goed bestand. Daarom is het ook zo belangrijk dat in de solidaire premieregeling wordt getoetst of de premie afdoende is om de pensioendoelstelling te realiseren.’

Maatwerk dankzij persoonlijk pensioenvermogen
De WTP kent persoonlijke pensioenvermogens. Deelnemers zien in één oogopslag hoeveel pensioenvermogen er voor hen gereserveerd staat. Dit biedt de mogelijkheid om deelnemers persoonlijk passende beleggingsrisico’s toe te delen die aansluiten bij hun leeftijd. ‘Maatwerk dus. Dit is een belangrijk voordeel van het nieuwe stelsel.’

Het zogeheten invaren is een cruciaal onderdeel van de overstap naar de nieuwe regeling. Niet invaren heeft een aantal nadelen, aldus de briefschrijvers. Er ontstaan dan namelijk twee groepen deelnemers, onder en de nieuwe wet. Dit betekent:

  • Decennia lange kostenverhoging, ten nadele van de pensioenen van deelnemers en gepensioneerden.
  • De begrijpelijkheid en transparantie komen onder druk. Deelnemers hebben twee type pensioen die zich ook nog eens verschillend ontwikkelen, wat tegenstrijdige communicatie oplevert.
  • De ‘achterblijvers’ worden steeds ouder. Dat heeft consequenties voor het beleggingsbeleid, dat steeds defensiever wordt met een kortere horizon en een lager rendement. 

Huidige gepensioneerden profiteren
In enkele media werd de afgelopen weken het beeld geschetst dat de nieuwe wet ongunstig zou zijn voor gepensioneerden. ‘Dat willen we uitdrukkelijk tegenspreken,’ aldus de briefschrijvers tot slot. ‘Bij het bestaan van een buffer zullen het juist de huidige gepensioneerden zijn die van het invaren gaan profiteren. De buffer zal, in ieder geval gedeeltelijk, direct worden ingezet voor hogere pensioenuitkeringen.’

De brief aan de Tweede Kamer werd onder meer ondertekend door:

Corien Wortmann-Kool, Bestuursvoorzitter ABP
Harmen van Wijnen, Voorzitter uitvoerend bestuur ABP
Joanne Kellermann, Voorzitter bestuur PFZW
Eline Lundgren, Voorzitter bestuur Pensioenfonds Bouw
Jos Brocken, Voorzitter PMT (werknemers)
Terry Troost, Voorzitter PMT (werkgevers)
Nicole Beuken, Voorzitter PME
Eric Uijen, Voorzitter uitvoerend bestuur PME
Annette Mosman, Voorzitter RvB APG
Edwin Velzel, CEO PGGM