Afkoopbedrag 2023 vastgesteld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2023 vastgesteld op € 594,89. 

De CPI van oktober 2022 is door het CBS vastgesteld op 128,25. De CPI van oktober 2021 was 112,18. Het afkoopbedrag in 2022 van € 520,35 leidt na indexering met ingang van 1 januari 2023 tot een nieuwe afkoopgrens van € 594,89.

Bron: Staatscourant / Pensioenfederatie