Overzicht indexatiebesluiten pensioenfondsen

Van de pensioenfondsen die een besluit hebben genomen over pensioen verhogen of niet, gaat het overgrote deel in 2023 het pensioen verhogen. Dat blijkt uit een overzicht van de Pensioenfederatie, gebaseerd op een uitvraag onder de leden.

De uitvraag is van november maar wordt regelmatig aangevuld zodra de pensioenfondsen die een besluit over indexatie hebben genomen de informatie doorgeven.

Bron: Pensioenfederatie