Betrek de Europese IMVO-wetgeving bij het vormgeven van de Nederlandse initiatiefwet

Vandaag publiceert de Pensioenfederatie een position paper naar aanleiding van de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal ondernemen (VDIO). Hierin verwelkomt de pensioensector een wettelijk kader voor due diligence voor de gehele economie, inclusief financiële sector, mits in lijn met de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles.

De Pensioenfederatie pleit er echter voor dat de uitkomsten van het Europese onderhandelingsproces over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) worden betrokken bij de definitieve vormgeving van de initiatiefwet VDIO.  Met één IMVO-wet voor duurzaamheid en mensenrechten die aansluit bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, is er sprake van een internationaal gelijk speelveld. Alhoewel pensioenfondsen niet internationaal concurreren, werken ze in de beleggingsketen meestal wel samen met buitenlandse vermogensbeheerders en dataleveranciers. Het helpt daarbij enorm als voor die partijen dezelfde regels gelden. Een uniform Europees kader draagt daarom bij aan de effectiviteit van IMVO-beleid van Nederlandse pensioenfondsen.

Het CSDDD-voorstel ligt sinds februari 2022 op tafel. Het wetgevingsproces is inmiddels in een vergevorderd stadium, waarbij de Raad al positie gekozen heeft en het Parlement begin 2023 zal volgen. Een triloogakkoord is daarmee medio 2023 te verwachten. Het is daarom goed om het Europese onderhandelingsproces af te wachten en de uitkomsten ervan vervolgens te verwerken in het VDIO-voorstel. Dit leidt tot een beperkte vertraging van enkele maanden. Zeker voor de pensioensector is dit geen belemmering, omdat heel veel pensioenfondsen al het IMVB-convenant (en daarmee de OESO-guidelines) hebben omarmd.

Lees het position paper met aanvullende punten hier.

Bron: Pensioenfederatie