Pensioenfederatie vraagt om waarborgen bij aanpak schijnzelfstandigheid: voorkom pensioenclaims met terugwerkende kracht

De Pensioenfederatie waardeert de aanpak van schijnzelfstandigheid door minister Van Gennip. Want wie recht heeft op een arbeidsovereenkomst, hoort er een te hebben. Maar het voorstel van de minister houdt geen rekening met de gevolgen als een vermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt ingeroepen. 

De Pensioenfederatie vreest voor grote aantallen en hoog oplopende pensioenclaims waardoor een financieel onhoudbare situatie kan ontstaan. Dat staat in onze consultatiereactie van vrijdag 10 november 2023. Het wetsvoorstel  biedt daarvoor nu geen oplossing. We bepleiten daarom vastlegging in het wetsvoorstel van de volgende uitgangspunten:

  • geen pensioenaanspraken met terugwerkende kracht voor schijnzelfstandigen over de periode voorafgaand aan de nog in te voeren wet;
  • schijnzelfstandigen bouwen na invoering van de wet pas pensioenaanspraken als sprake is van een arbeidsovereenkomst én dat moment moet in de toekomst liggen.

Daarnaast vragen we aandacht voor échte handhaving door de Belastingdienst. Correcte gegevens in de loonheffingsketen zijn van essentieel belang voor pensioenpremie-inning door pensioenfondsen. Dat betekent dat handhaving door de Belastingdienst nodig is op:

  • het minimumtarief en het rechtsvermoeden;
  • de juiste opgave van Codes Arbeidsverhouding (CAV-codes); en
  • de juiste opgave van Burgerservicenummers.