Bedrag ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

Minister Schouten heeft vandaag een brief naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd waarin zij aangeeft dat de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 voor het wetsvoorstel herziening bedrag ineens niet meer haalbaar is. Zoals in de brief wordt aangegeven hebben pensioenuitvoerders aangegeven dat zij tenminste 6 tot 9 maanden nodig hebben na instemming van beide Kamers om de deelnemers goed te kunnen informeren. Ook is die tijd nodig voor de implementatie van het bedrag ineens.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum is niet eerder dan 1 juli 2024. De minister geeft aan dat de uiteindelijke datum afhankelijk is van de voortgang van het parlementaire proces. De Pensioenfederatie is blij met deze brief van de minister en hoopt dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel herziening bedrag ineens niet te lang op zich laat wachten.

Bron: Ministerie van SZW / Pensioenfederatie