Uitzicht op snellere teruggave van bronbelasting

[English below] De Pensioenfederatie verwelkomt het Europese FASTER-voorstel voor snellere en veiligere teruggave van bronbelasting. We willen dat FASTER zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Procedures voor de teruggave van bronbelasting zijn nu inefficiënt en zorgen voor veel administratieve rompslomp. Pensioenfondsen wachten gemiddeld anderhalf jaar op teruggave van in de EU betaalde bronbelasting. In die tijd missen ze investeringskansen. Europese harmonisatie van procedures volgens FASTR belooft teruggave binnen vijftig dagen.

Tegelijkertijd kunnen ook belastingdiensten hun middelen efficiënter inzetten om controles toe te spitsen op gevallen met een hoog risico op belastingfraude. Efficiëntere procedures dragen bovendien bij aan een gunstig investeringsklimaat.

De Pensioenfederatie wil zekerstellen dat Fondsen voor Gemene Rekening gebruik kunnen maken van de sneller procedures. Het merendeel van het Nederlandse pensioengeld wordt immers via deze fondsen belegd.

Verder zetten we ons is voor een gebalanceerde civiele aansprakelijkheid voor het rapporteren van juiste informatie, zodat custodians diensten durven aanbieden via FASTER-procedures. Het zou goed zijn als er minder uitzonderingen gelden voor EU Lidstaten om andere procedures voor te schrijven. En er past meer ambitie op belasting op rente-inkomsten.

De Pensioenfederatie heeft deze feedback meegegeven aan de Europese Commissie. U kunt het position paper ook hier vinden. Voor vragen kunt u terecht bij Gerard Metske (metske@pensioenfederatie.nl) en Martin van Rossum (rossum@pensioenfederatie.nl).

---

The Dutch Federation of Pension Funds would like to give its support to the legislative proposal FASTER for faster and safer relief of excess withholding taxes. In this position paper we highlight the benefits of the proposed directive for a uniform and quick withholding tax relief system. We call on EU policy makers to make quick progress on FASTER, so it enters into application as soon as possible.

Considering that the majority of Dutch pension funds are invested through transparent collective investment funds, it would be a huge blow if such funds have no access FASTER procedures.

We also have several further considerations. The civil liability of the Certified Financial Intermediaries (CFIs) should be more balanced, to make FASTER work in practice. Furthermore, possibilities for Member States to deviate from FASTER should be limited and more specified. It would ultimately be good if tax-exempt collective investment undertakings – including pension funds - were ensured access to FASTER procedures. Lastly, the proposal’s ambitions could be increased on bond interest payments.

The Dutch Federation of Pension Funds has shared its feedback with the European Commission. You can also find our position paper here. For questions, please approach Gerard Metske (metske@pensioenfederatie.nl) and Martin van Rossum (rossum@pensioenfederatie.nl).