Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie gaf vrijdagochtend groen licht voor de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Met dit besluit kunnen de voorbereidingen in gang worden gezet voor oprichting van deze instantie. Pensioenfondsen zetten zo weer een stap verder op weg naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Want in deze wet is geregeld dat pensioenfondsen zich moeten aansluiten bij een externe geschilleninstantie, die pensioengeschillen tussen deelnemers en pensioenfondsen gaat behandelen. Als een ontevreden deelnemer er niet uitkomt met zijn pensioenfonds, dan kan hij terecht bij deze gespecialiseerde, onafhankelijke instantie die specifiek hiervoor wordt opgericht. Deze stichting komt los te staan van de pensioenfondsen.

De nieuwe organisatie neemt een eigen positie in naast Kifid, dat klachten blijft behandelen over financiële dienstverleners zoals pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s). Volgens de Pensioenfederatie is een specifieke instantie voor deelnemers in pensioenfondsen de beste manier om toekomstige pensioengeschillen te behandelen. Want voor verzekeraars die ook onder de Wft vallen, geldt een ander wettelijk regime dan pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben andere vraagstukken dan verzekeraars, bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Belangen deelnemer
Pensioengeschillen vergen een specifieke behandeling, waarvoor ook specifieke deskundigheid is vereist. Een onafhankelijke en onpartijdige pensioengeschilleninstantie houdt het best rekening met het belang van de deelnemer in een pensioenfonds.

Een ander voordeel is dat deze instantie meteen duidelijk herkenbaar is voor deelnemers in een pensioenfonds. De instantie gaat individuele geschillen behandelen over de uitvoering van het pensioenreglement door pensioenfondsen. Het interne klachtenproces van pensioenfondsen wordt hierop afgestemd. Zo weet de deelnemer dat zijn geschil op een professionele en onafhankelijke manier wordt behandeld. Daar hoort ook het bestaande bemiddelingstraject, signaleringsfunctie en onderzoeksmogelijkheid van de Ombudsman Pensioenen bij.

De geschilleninstantie wordt dit jaar opgezet, zodat ze van start kan op 1 januari 2024.

Bron: Pensioenfederatie