Sector goed op koers met Wtp

Uitvoering van de Wet toekomst pensioenen, dat is de opdracht die de politiek, vakbonden en werkgevers ons als pensioenfondsen hebben gegeven. Deze nieuwe pensioenwet bevat ook deadlines waaraan we ons moeten houden. Dat is een grote operatie en alle Nederlandse pensioenfondsen zetten alles op alles om daaraan te voldoen.

In het position paper dat de Pensioenfederatie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd geven we als sector aan dat we goed op koers liggen met de implementatie. Ook vragen wij rust en ruimte om de wet correct en binnen de deadlines uit te voeren. Want voorspelbare en consistente wetgeving is voor de sector van groot  belang, voor het klaren van deze klus.