Plannen middenhuur zijn een stap in goede richting, maar er is nog veel meer nodig

Aan het begin van deze maand heeft Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het veelbesproken wetsvoorstel Wet Betaalbare huur aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het wetsvoorstel komt op bepaalde punten investeerders tegemoet, echter nog niet genoeg om een goed investeerbaar klimaat te creëren waarin pensioenfondsen rendement voor de deelnemers kunnen blijven combineren met de bouw van betaalbare, duurzame woningen in Nederland.

Door een stapeling van verschillende en soms tegengestelde eisen wordt het steeds moeilijker voor pensioenfondsen om op grote schaal te blijven investeren in betaalbare huurwoningen. De voorgestelde regelgeving komt bovenop alle andere obstakels om dit doel te bereiken. Zoals voor alle lange termijn investeringen geldt ook hier dat rechtszekerheid en een stabiel investeringsklimaat essentieel zijn. Wij vinden het ook een taak van de overheid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat kosten voor het bouwen van nieuwe woningen verlaagd worden en dat voldoende financieel rendement blijft bestaan.

Lees onze volledige position paper hier.