persbericht pensioenfederatie

Financiële situatie pensioenfondsen in 2017 licht verbeterd

Indexatie voor veel pensioendeelnemers nog niet aan de orde

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn vorig jaar over de hele linie licht gestegen. Dit kwam vooral door positieve rendementen op aandelenbeleggingen. Pensioenverlagingen lijken dit jaar niet of hooguit incidenteel voor te komen. Een aantal fondsen kan de pensioenen weer geheel of gedeeltelijk laten meegroeien met de inflatie.

Dit betekent niet dat de pensioensector de problemen nu overal achter zich heeft gelaten. Voor een aantal fondsen geldt dat de licht stijgende lijn de komende jaren verder moet doorzetten om pensioenverlagingen in de toekomst te voorkomen. De door vrijwel alle fondsen nagestreefde indexatie, het laten meegroeien van de pensioenopbouw en -uitkeringen met de inflatie, is voor veel pensioendeelnemers nog niet in zicht. Ook daarom is het van belang dat de stijgende lijn zich de komende jaren voortzet.

Download de pdf-versie van het persbericht hier.

Meer informatie:

Mandy Ros
070-7620223 of 06-29554731
ros@pensioenfederatie.nl