Shaktie Rambaran Mishre benoemd tot nieuwe voorzitter Pensioenfederatie

Vandaag, tijdens de algemene ledenvergadering van de Pensioenfederatie, hebben de leden bij acclamatie ingestemd met de benoeming van mr. drs. S. (Shaktie) Rambaran Mishre tot hun nieuwe voorzitter. Zij begint per 1 september aan haar inwerkperiode. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 december 2018 neemt zij het voorzitterschap officieel over van Kick van der Pol, de huidige voorzitter van de Pensioenfederatie.

Shaktie Rambaran Mishre (1980) beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Zij heeft zich gespecialiseerd in thema’s als governance, risicomanagement en compliance, waardecreatie, cultuur- en gedragsverandering, onder andere in de ruim 10 jaar waarin zij werkzaam was bij KPMG. Als lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft ze tevens politieke/bestuurlijke affiniteit en ervaring opgebouwd. Ze werkt momenteel als bestuursadviseur vanuit haar bureau Culture Consultancy en is verbonden aan het Executive Pensions Center van de Nyenrode Business Universiteit. Zij blijft betrokken bij Univé Zuid-Holland als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Shaktie Rambaran Mishre bedankt allereerst de leden van de Pensioenfederatie voor het in haar gestelde vertrouwen. Ze ziet als belangrijke taak voor zichzelf om, samen met de leden, te werken aan het vertrouwensherstel in pensioen en pensioenfondsen. “De uitdaging voor de komende jaren is wat mij betreft om in gesprek te gaan met jong én oud, oprecht te luisteren naar de geluiden vanuit de samenleving en die beleidsmatig goed te vertalen met behoud van de kwaliteit van ons pensioenstelsel”.

Kick van der Pol, die aan de wieg heeft gestaan van de Pensioenfederatie en vanaf de start in 2010 tot op heden de voorzitter is geweest, is enthousiast over zijn opvolger. “Ik vind het geweldig dat ik het stokje mag overdragen aan een jonge, eigentijdse opvolger die naar mijn overtuiging verbinding kan maken met zowel de leden van de Pensioenfederatie als de deelnemers, met een extra accent op de jongere generaties. Shaktie is een sterke persoonlijkheid die goed weet wat ze wil maar die de inzichten van anderen actief en zorgvuldig betrekt in de beleidsvorming. Daarmee is ze in staat om het draagvlak te organiseren dat nodig is om als sector mee te veranderen met de samenleving. Ik feliciteer de Pensioenfederatie met haar nieuwe voorzitter!”