Kamerstukken over Belastingplan 2017

De Tweede Kamer heeft wee documenten over het Belastingplan 2017 ontvangen die relevant zijn voor pensioenfondsen

Staatssecreteris Wiebes heeft een nota n.a.v. het verslag over het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder meer in op kritische vragen over de toenemende btw-lasten voor een aanzienlijk aantal pensioenfondsen. De Pensioenfederatie uitte recent in het position paper 'Pensioendeelnemer wordt benadeeld door hogere btw-lasten' nog haar zorgen over de kostenverhogende effecten van btw.

In de nota n.a.v. het verslag over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, gaat de staatssecretaris in op vragen die voortvloeien uit (welkome)maatregelen die leiden tot fiscale vereenvoudiging. 
 

Bron: Ministerie van Financiën