Brief SZW aan de Eerste Kamer over investeren in Nederland

Staatssecretaris Klijnsma heeft per brief gereageerd op vragen van de Eerste Kamer over transparantie in jaarverslagen van pensioenfondsen over hun investeringen in Nederland.

De staatssecretaris verwijst in haar brief naar de dialoog met de pensioensector over investeren in Nederland, en de wijze waarop de overheid heeft bijgedragen aan de maatschappelijke zorgen rondom dit thema. Volgens de staatssecretaris stimuleert de omgeving pensioenfondsbesturen om meer in eigen land te beleggen en daarover te rapporteren. Dat dit op diverse wijzen wordt gedaan in jaarverslagen blijkt uit enkele voorbeelden van pensioenfondsen. Dit sluit aan bij de diversiteit tussen deelnemers van pensioenfondsen, verschillen tussen de collectieven en daardoor verschillen in beleggingsbeleid.

Tot slot wordt vastgesteld dat de investeringen van pensioenfondsen in Nederland sinds 2013 sneller zijn toegenomen dan de groei van het totaal belegd vermogen. Vooral op de woningmarkt is dit duidelijk zichtbaar: bij hypotheekleningen voor Nederlandse woningbezitters en de bouw van huurwoningen.  

Bron: het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn