Verzamelwet pensioenen 2017 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Verzamelwet pensioenen 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze Verzamelwet pensioenen beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving.

De Verzamelwet 2017 betreft onder meer:

 1.  Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 2.  Elektronische informatieverstrekking;
 3.  Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 4.  Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
 5.  Voorwaardelijkheidsverklaring;
 6.  Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 7.  Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 8.  Overgangsrecht website verplichting;
 9.  Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’;
 10. Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 11. Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.

Bijlagen:

Bron: ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)