Novelle pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen

Staatssecretaris Wiebes heeft de novelle tot wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Voor pensioenfondsen zijn de fiscale vereenvoudigingsvoorstellen in dit wetsvoorstel van belang.

Op 9 januari konden wij al berichtten dat de staatssecretaris en Belastingdienst een pragmatische oplossing  hadden gevonden voor de verlate inwerkingtreding van de wet als gevolg van de novelle. De overige fiscale maatregelen (die niet gerelateerd zijn aan pensioen in eigen beheer) worden met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2017.  Dat voornemen is inmiddels bevestigd in de novelle. De verwachting is dat de Tweede Kamer de behandeling van de novelle nog in de eerste helft van februari 2017 afrond en de Eerste Kamer het wetsvoorstel vervolgens wederom voortvarend oppakt.

Bron: ministerie van Financiën