Minister Koolmees geeft antwoord op vragen Bedrag ineens

De minister van SZW heeft gisteren de nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de Tweede Kamer waren ruim 300 vragen gesteld.

De belangrijkste onderwerpen die in de beantwoording aan de orde komen zijn:

  • De AOW-overbrugging en het bedrag ineens
  • De fiscale randvoorwaarden voor het bedrag ineens
  • De gevolgen van het bedrag ineens voor onder meer toeslagen
  • Hoog-laag bij de ene uitvoerder en het bedrag ineens bij de andere uitvoerder
  • TOP en prepensioen
  • De afkoopwaarde
  • Implementatietermijn van 1 jaar

De Pensioenfederatie zal op korte termijn de antwoorden op de vragen bestuderen mede in het licht van het eerder verzonden position paper.

Bijlagen:
- Nota van wijziging
- Concept AMvB 
- Ramingstoelichting en notitie certificering
- Uitvoeringstoets Belastingdienst

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie