Masterclass Effectieve inzet van de solidariteitsreserve

Op 17 mei organiseerde de Pensioenfederatie de masterclass ‘Effectieve inzet van de solidariteitsreserve’.

Deze masterclass is onderdeel van een serie waarin onderwerpen rond de Wet toekomst pensioenen worden toegelicht en uitgediept. Met deze masterclasses willen we de kennisdeling tussen en met onze leden stimuleren, en ophalen of er nog acties zijn die de Pensioenfederatie kan oppakken.

Inhoud masterclass
In deze masterclass over de solidariteitsreserve gingen sprekers Chantal de Groot (Ortec Finance), Jan Bonenkamp (APG) en Marcel Lever (Pensioenfederatie) met host Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB) in op wat het doel van de reserve is en wat de wettelijke kaders zijn. Ze bespraken welke invullingen van de reserve kansrijk lijken en wat de resultaten zijn van eerste simulaties. 

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Sprekers

Chantal de Groot
Na haar master studie Quantitative Finance & Actuarial Sciences aan de Universiteit van Tilburg in 2006 in dienst getreden bij Ortec Finance. Haar werk bij Ortec Finance is het uitvoeren van ALM studies voor met name Nederlandse pensioenfondsen. Binnen de afdeling Pensions is zij teamleider van het ALM Nederland-team. In de afgelopen jaren is Chantal intensief betrokken geweest bij de verschillende trajecten omtrent de verbeterde premieregeling en de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel.
Jan Bonenkamp
Werkzaam als Expert Strateeg ALM bij APG Asset Management. Daarvoor heeft hij gewerkt op het Centraal Planbureau als pensioenspecialist. Jan heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de economische meerwaarde van collectieve pensioenen.
Marcel Lever
Beleidsadviseur bij de Pensioenfederatie. Adviseert over de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen. Heeft eerder bij het CPB onderzoek gedaan naar het effect van contractinvulling op pensioenresultaten.
Jochem Dijckmeester
Voorzitter van Pensioenfonds PGB. Actief betrokken bij de Pensioenfederatie en kennisinstituut NetsparAl vroeg in zijn carrière actief in pensioenen, ook als bestuurder. Daarmee goed ingevoerd in de actuele discussies over vernieuwing en modernisering van ons pensioenstelsel.

 

Locatie: