Masterclass Bedrag ineens

Op dinsdag 30 augustus organiseerden wij de masterclass over het Bedrag Ineens. De masterclass ging in op de juridische aspecten die ermee samenhangen, het perspectief van de deelnemer en de praktische vraagstukken rond de uitvoering.

Inhoud
In de masterclass over Bedrag ineens ging Michael Visser (Nibud) in op de gedragseconomische aspecten: hoe zullen deelnemers met deze optie omgaan? Zijn er verschillende doelgroepen te onderkennen en welke aandacht vragen die? Waar moeten deelnemers rekening mee houden als het gaat om toeslagen of belastingvoordelen? Stefan Doeswijk (APG) besprak de uitvoeringsvraagstukken. Wat zijn de aandachtspunten hierbij, welke stappen moet je zetten en welke stappen hebben prioriteit? Ook werd het wettelijk kader toegelicht. Marcel van de Grift (Pensioenfederatie) belichtte wat er in de wet staat, welke communicatieverplichtingen er zijn, en wat dit concreet betekent. Jochem Dijckmeester (bestuurder pensioenfonds PGB) was de host.

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Locatie: