Masterclass Evenwichtigheid van de transitie

Op 4 juli organiseerden wij de masterclass over Evenwichtigheid van de transitie. Deze online masterclass werd gegeven door Erik Lutjens (Vrije Universiteit), Wichert Hoekert (WTW), Bram van Els (Sprenkels) en Muriel van der Starre (Pensioenfederatie) met host Jochem Dijckmeester (voorzitter Pf PGB). De sprekers benaderden het thema vanuit juridische, actuariële en communicatieve invalshoek.

Ze stonden onder meer stil bij:

  • Het Nederlands en Europees wettelijk kader rond eigendomsrecht, de verschillen daartussen en wat een en ander betekent voor de dagelijkse praktijk.
  • De wettelijke voorschriften ten aanzien van evenwichtige belangenafweging.
  • Welke actuariële analyses zijn nodig, wie moeten ze gebruiken en hoe pas je ze toe in het kader van evenwichtigheid
  • Het spanningsveld tussen de gemoedstoestand publiek/deelnemers bij de transitie en de wettelijke eisen aan en (on)mogelijkheden van communicatie. Waarom inhoudelijke maar ook procescommunicatie nodig is.

De masterclass maakt deel uit van een serie masterclasses die de Pensioenfederatie organiseert over onderdelen van de Wet toekomst pensioenen. De masterclasses zijn qua kennisniveau gericht op specialisten; andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. Na afloop plaatsen we de masterclass op onze website. Daar zijn ze voor al onze leden terug te kijken. Je vindt ze hier.

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken.