Masterclasses Invaren - actuarieel perspectief

Op donderdag 30 juni organiseerde de Pensioenfederatie een masterclass over Invaren. Deze masterclass behandelt de actuariële kanten van invaren. 

De masterclass is onderdeel van een serie waarin onderwerpen rond de Wet toekomst pensioenen worden toegelicht en uitgediept. Met deze masterclasses willen we de kennisdeling tussen en met onze leden stimuleren, en ophalen of er nog acties zijn die de Pensioenfederatie kan oppakken.

Inhoud
In de masterclass over invaren vanuit actuarieel perspectief belichtten Sacha van Hoogdalem (Ortec Finance), Marc Heemskerk (Mercer) en Marcel Lever (Pensioenfederatie) de toedeling van het collectieve vermogen, de compensatie voor afschaffing doorsneesystematiek en ook over evenwichtigheid. 

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Locatie: