Vragenuur SFDR - 2 december 2022

Op vrijdag 2 december van 11:00 tot 12:00 uur organiseren wij een digitaal vragenuurtje over de SFDR.

Een deel van de pensioenfondsen zullen op 1 januari 2023 de secundaire wetgeving onder de SFDR geïmplementeerd moeten hebben. Hierbij gaat het om pensioenfondsen die zich als ‘lichtgroen’ (artikel 8) gekwalificeerd hebben of geen gebruik maken van de opt-out voor ongunstige effecten (artikel 4). Deze pensioenfondsen moeten onder andere verschillende gedetailleerde templates beschikbaar maken met informatie over het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen.

Voorafgaand zal een nieuw servicedocument SFDR van de Pensioenfederatie verschijnen. Tijdens het vragenuurtje zal dit kort toegelicht worden en er zal vervolgens de mogelijkheid zijn om vragen te stellen over de SFDR. De sprekers zijn Matthies Verstegen (Pensioenfederatie) en Fransje Puts (MN). Het vragenuurtje wordt gehouden via Teams.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden.

Locatie: