Webinar Impactbeleggen- 4 april 2023

Veel pensioenfondsen zijn volop bezig met het verder verduurzamen van hun portefeuilles. Daarbij is veel oog voor het tegengaan van negatieve effecten op samenleving en milieu. Maar ook beleggen met de positieve effecten, het beleggen met impact, krijgt steeds meer aandacht. 

Wat zijn impactbeleggingen nu precies en hoe verhouden ze zich tot andere categorieën in het ESG-beleid? Hoe kan een pensioenfonds beginnen aan dit type beleggingen en welke hobbels kan het tegenkomen? De Pensioenfederatie organiseerde een speciaal webinar om deze prangende vragen te beantwoorden. 

Programma
Het programma zag er als volgt uit: 

10:30 uur Opening
Will-Jan Jacobs, Pensioenfederatie (host)
10:35 uur Beleggen voor een betere wereld
Marcel Jeucken (SustFin)
10:50 uur Impact investing?
Laure Wessemius-Chibrac (NAB)
11:05 uur Impactbeleggen in de praktijk
Robbert Lammers (MN), Peter van den Tol (MN) & Rebecca Wörner (PMT)
11:25 uur Afsluiting

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.
Hier kunt u het document vinden waar Laure Wessemius tijdens het webinar over sprak.

Terugkijken
Hieronder kunt u het webinar terugkijken.