Webinar Sneller van gas af en effect op beleggingen

De Pensioenfederatie, Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) en Natuur & Milieu organiseerden een Teams-webinar op 14 april 2022 over de risico’s en scenario’s voor de energietransitie in relatie tot de Russische invasie in Oekraïne. 

In de Europese Unie wordt momenteel zo’n 450 miljard kubieke meter aardgas gebruikt per jaar. Daarvan is zo’n 40% afkomstig uit Rusland. Door de huidige omstandigheden heeft de EU al aangekondigd de Europese afhankelijkheid van Russisch gas binnen één jaar met twee derde te willen terugdringen. Een megaproject, met de nodige consequenties. Het tempo waarin hernieuwbare energie wordt geïnstalleerd moet fors verhoogd worden, zo stelt de Europese Commissie. Staatssteunregels worden waarschijnlijk versoepeld, zodat de industrie adequaat geholpen kan worden met vergroening. Los van deze inspanningen is een scenario waarin Rusland de Nordstream 1 gaskraan dichtdraait volgende winter nadrukkelijk aanwezig, met ingrijpende gevolgen voor de Europese energievoorziening.

Welke verschillende risico’s - financieel en maatschappelijk - in relatie tot de energietransitie brengen deze gebeurtenissen met zich mee? Welke mogelijkheden doen zich voor om de ingezette energietransitie verder te versnellen? Wat betekent dit voor bestaande en nieuwe beleggingen? Welke andere handelingsperspectieven zijn er voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers?

Programma

Opening
door Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), host
Hernieuwde plannen EU
door Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks)
Nederland onafhankelijk van Russisch gas
door René Peters (TNO)
Vragen & dilemma’s institutionele beleggers
met Jaap van Dam (PGGM & SPIL)

Presentatie
De sheets van René Peters kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u het webinar terugkijken. Het onderdeel van de vragen & dilemma’s zijn in de terugblik niet opgenomen. 

Locatie: