Masterclass Invaren - juridisch perspectief

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseerden wij een masterclass over Invaren vanuit juridisch perspectief.

De masterclasses zijn onderdeel van een serie waarin onderwerpen rond de Wet toekomst pensioenen worden toegelicht en uitgediept. Met deze masterclass, inmiddels alweer de vijfde in deze serie, willen we de kennisdeling tussen en met onze leden stimuleren, en ophalen of er nog acties zijn die de Pensioenfederatie kan oppakken.

Inhoud
In de masterclass over invaren vanuit juridisch perspectief gingen sprekers Monique van der Poel (oa onderzoeker/coördinator bij Expertisecentrum Pensioenrecht VU), Mark Heemskerk (oa Hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit) en Mark Boumans (Beleidsadviseur Pensioenfederatie) in op de aankomende wetgeving, de eigendomsrechten, het evenwichtigheidsvraagstuk en de governance.

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Locatie: