Themamiddag IMVB-convenant pensioenfondsen

Op 3 december van 13.00 uur tot 15.00 uur organiseert de Pensioenfederatie een speciale online themamiddag over het IMVB-convenant. Daarnaast organiseren wij in de week van 7-11 december tussen 16:00 – 17:00 uur deelsessies per thema.

Programma 3 december
13:00 - 13:10 Inleiding
Door Femke de Vries, voorzitter van het IMVB-convenant Pensioenfondsen en José Meijer, a.i. voorzitter Pensioenfederatie
13:10 - 13:55 Aanbevelingen en conclusies van de Monitoringcommissie IMVB-convenant Pensioenfondsen
Door Kees Gootjes van de Monitoringcommissie
13:55 - 14:15

Status projecten ‘Diepe spoor’
Jeroen Verburg van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een toelichting en een inleiding op de keuze van de Mica Casus. Vervolgens zal Josje Beukema van Save the Children ingaan op de specifieke uitdagingen m.b.t. kinderrechten in de mica-keten.

14:15 - 15:00 Themagericht beleid – hoe doe je dat en wat kan helpen?
- Hermien Wiselius van pensioenfonds PWRI vertelt hoe het pensioenfonds invulling geeft aan themagericht beleid in de keten
- Christine Lindeboom van pensioenfonds Huisartsen vertelt hoe het pensioenfonds themakaders in de praktijk heeft toegepast
Deelsessies

In de week van 7 tot 10 december tussen 16:00 – 17:00 uur zijn er deelsessies per thema. Deze zijn te volgen via Teams, zodat optimale interactie mogelijk is.
Dit zijn de deelsessies waar u aan kunt deelnemen:

  • 7 december: ‘Beleggen in postconflictgebieden’ met Pax, Achmea en het bedrijf Heineken.
  • 8 december: 'Risico's en rendement van fossiele beleggingen onder de loep: wat zegt de wetenschap?' met prof. Scholtens (RUG) en Sanne van Keulen (Natuur & Milieu).
  • 9 december: ‘Zoönosen, antibioticumresistentie en dierenwelzijn: de wake-up call van de Covid-19 pandemie’ met World Animal Protection.
  • 10 december: ‘Kinderrechten zijn mensenrechten en de impact van investeerders op kinderen’ met Josje Beukema van Save the Children.

Hieronder kunt u zich voor zowel het online webinar van 3 december als voor de deelsessies aanmelden. Het is uiteraard mogelijk dat u meerdere sessies kunt volgen. T.z.t. leveren wij bij u de link voor alle sessies aan aan. 

Locatie: