Masterclass Contractkeuze

De Pensioenfederatie is gestart met een serie interactieve, online masterclasses die betrekking hebben op onderdelen van de Wet toekomst pensioenen. De eerste masterclass ging over Contractkeuze en vond plaats op 27 januari. 

Inhoud van de masterclass
Bij invoering van de Wet Toekomst Pensioenen zal op korte termijn een keuze gemaakt moeten worden tussen het solidaire contract en het flexibele contract. Deze masterclass ging in op de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee contracten en op mogelijke overwegingen om te bepalen welk contract het meest aansluit bij de kenmerken en voorkeuren van de deelnemers. 

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken

Sprekers
Korte toelichtingen en antwoord op de door deelnemers gestelde vragen werden gegeven door Marco Brouwer (CNV), Marc Heemskerk (Mercer) en Marcel Lever (Pensioenfederatie). Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB) hostte de masterclass. 

Marco Brouwer
Beleidsadviseur Pensioenen & AOW bij CNV Vakcentrale. Was lid van de SZW Voorbereidingsgroep Uitwerking Pensioenakkoord en is sinds 2019 lid van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. 

Marc Heemskerk
Pensioenexpert en actuarieel consultant bij Mercer. Speelt een actieve rol in de verandering van het pensioenstelsel in Nederland, als spreker en via publicaties. Focust op vereenvoudiging van het stelsel.  

Marcel Lever
Beleidsadviseur bij de Pensioenfederatie. Adviseert over de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen. Heeft eerder bij het CPB onderzoek gedaan naar het effect van contractinvulling op pensioenresultaten.  

Jochem Dijckmeester
Voorzitter van Pensioenfonds PGB. Actief betrokken bij de Pensioenfederatie en kennisinstituut NetsparAl vroeg in zijn carrière actief in pensioenen, ook als bestuurder. Daarmee goed ingevoerd in de actuele discussies over vernieuwing en modernisering van ons pensioenstelsel.

 

Locatie: