Masterclass Risicohouding en beleggingsbeleid

Op 31 maart organiseerde de Pensioenfederatie van 14:30 – 15:30 uur de masterclass ‘Risicohouding en beleggingsbeleid’, die gericht is op specialisten. 

De masterclass is onderdeel van een serie waarin onderwerpen rond de Wet toekomst pensioenen worden toegelicht en uitgediept. Met deze masterclasses willen we de kennisdeling tussen en met onze leden stimuleren, en ophalen of er nog acties zijn die de Pensioenfederatie kan oppakken.

Inhoud van de masterclass
In de masterclass werd ingegaan op de risicomaatstaven in de wet, het risicopreferentieonderzoek onder deelnemers, de vertaling van de risicohouding naar het beleggingsbeleid en de toetsing van het pensioenresultaat aan de risicomaatstaven. 

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Sprekers
De sprekers van deze masterclass waren Agnes Joseph (Achmea Pensioenservices), Rutger van Asselt (Sprenkels en Verschuren) en Marcel Lever (Pensioenfederatie). Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB) was de host.

Agnes Joseph
Werkzaam als actuaris bij Achmea en heeft daar afgelopen jaren verschillende risicobereidheidsonderzoeken ontwikkeld. Daarnaast is ze pensioenfondsbestuurder, docent bij SPO, onderzoeker bij Netspar en columnist van PensioenPro. Haar kracht zit in creativiteit en het combineren van wetenschappelijke inzichten met de praktijk. Agnes is in 2018 uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar.

Rutger van Asselt
Partner bij Sprenkels & Verschuren, waar hij medeverantwoordelijk is voor beleggings- en risicomanagementadvisering aan pensioenfondsen, stichtingen en family offices. Hij adviseert over alle onderdelen van het beleggingsproces, waaronder strategisch beleid, ALM-studies, implementatie en risicomanagement. Tevens is hij nauw betrokken bij risicopreferentieonderzoeken en de constructie van life cycles. Daarnaast geeft hij advies over de inrichting van beleggingsprocessen en voert hij selecties en evaluaties van fiduciair managers uit.

Vanwege privé-omstandigheden kon Rutger helaas niet aanwezig zijn bij de masterclass. Hij werd vervangen door Gijs Cremers, partner bij Sprenkels & Verschuren.

Marcel Lever
Beleidsadviseur bij de Pensioenfederatie. Adviseert over de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen. Heeft eerder bij het CPB onderzoek gedaan naar het effect van contractinvulling op pensioenresultaten. 
Jochem Dijckmeester
Voorzitter van Pensioenfonds PGB. Actief betrokken bij de Pensioenfederatie en kennisinstituut NetsparAl vroeg in zijn carrière actief in pensioenen, ook als bestuurder. Daarmee goed ingevoerd in de actuele discussies over vernieuwing en modernisering van ons pensioenstelsel.

 

Locatie: