Masterclass Governance

De Pensioenfederatie is gestart met een serie interactieve, online masterclasses die betrekking hebben op onderdelen van de Wet toekomst pensioenen. Op 17 februari vond de masterclass Governance plaats.

Inhoud van de masterclass
De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel leidt enerzijds tot vragen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sociale partners en pensioenfondsbesturen. Anderzijds zijn er vragen over de relatie fondsbestuur – interne fondsorganen. Tijdens de masterclass gingen de sprekers op deze vragen in.

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken
Hieronder kunt u de masterclass terugkijken. 

Sprekers
Korte toelichtingen werden gegeven door Bianca van der Goes (PwC), René Maatman (Radboud Universiteit) en Emile Soetendal (Pensioenfederatie). Jochem Dijckmeester (voorzitter pensioenfonds PGB) was de host.

Bianca van der Goes
Director binnen de pensioenpraktijk van PwC. Zij adviseert pensioenuitvoerders over onder meer governance, zorgplicht, compliance, risk, privacy en uitbesteding. Voordat zij bij PwC in dienst trad, was Bianca 14 jaar advocaat waar zij adviseerde en procedeerde over (de zorgplicht bij) diverse vermogensopbouwproducten en pensioen.

René Maatman
Hoogleraar Vermogensbeheer en pensioenvraagstukken Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat bij Keijser Van der Velden en lid van de raad van toezicht van pensioenfonds SPMS (medisch specialisten). In al die hoedanigheden betrokken bij het pensioenstelsel. Auteur van veel publicaties over pensioenen, governance en toezicht.

Emile Soetendal
Werkzaam bij Pensioenfederatie op het terrein van governance, strategie en Innovatie. Adviseert over uitwerking van de Wet toekomst pensioenen. Vanuit de Pensioenfederatie parttime gedetacheerd bij Stichting van de Arbeid als projectleider informatieplatform werkenaanonspensioen.nl. Een informatieplatform dat partijen, zoals pensioenfondsen, maar bijvoorbeeld ook werkgevers en ondernemingsraden, informeert en ondersteunt die direct betrokken zijn bij het besluitvormingstraject op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Jochem Dijckmeester
Voorzitter van Pensioenfonds PGB. Actief betrokken bij de Pensioenfederatie en kennisinstituut NetsparAl vroeg in zijn carrière actief in pensioenen, ook als bestuurder. Daarmee goed ingevoerd in de actuele discussies over vernieuwing en modernisering van ons pensioenstelsel.

 

Locatie: