Over ons

Kringen

In een kring komen een aantal pensioenfondsdirecteuren regulier in een vaste samenstelling bij elkaar. De activiteiten binnen de kringen zijn gericht op de bevordering van onderling contact, informatie-uitwisseling en collegiale intervisie. De kringen zijn niet van de Pensioenfederatie en de kringen bepalen hun eigen agenda. Bij de kringen is, indien gewenst, vanuit de Pensioenfederatie een medewerker aanwezig die de kring bijpraat over pensioenactualiteiten en resterende vragen en signalen ter beantwoording of bespreking mee terugneemt naar de Pensioenfederatie. 

Mocht uw fonds interesse hebben om deel te nemen aan een kring dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar info@pensioenfederatie.nl. De Pensioenfederatie brengt u dan in contact met één van de kringen.