Werkconferentie Klimaatcommitment

wkfs_logo-fullcolour_579x0-is.klimaatconferentie

Op 24 november vond de 4e Klimaatwerkconferentie plaats. Deze werkconferentie heeft als doel te inspireren en kennis te vergroten om verder invulling te geven aan de taakstelling die de sector in het kader van het Commitment aan het Klimaatakkoord op zich heeft genomen.

Deze sessie werd georganiseerd door de Pensioenfederatie i.s.m. DUFAS, Verbond van Verzekeraars en NVB. 

Plenair
  • Opening met Femke de Vries (voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment) en José Meijer (a.i. voorzitter van de Pensioenfederatie)
  • Interview met Diederik Samsom (kabinetschef Eurocommissaris Timmermans) en met Corien Wortmann (voorzitter Pensioenfonds ABP)
  • Professor Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Erasmus Universiteit Rotterdam ‘Transitie en duurzaamheid in de financiële sector: wat betekent dit voor u?’. Bekijk hier zijn presentatie.
  • Rondetafel met voorzitters en directeuren van de koepels NVB, Verbond van Verzekeraars, DUFAS en de Pensioenfederatie.

Subsessies

Bekijk hieronder de subsessies terug:

  • PCAF met Tjeerd Krumpelman (voorzitter PCAF en ABN AMRO) en Martine Koridon-Rommen (MN)
  • Assessing climate risk met Mathijs van Dijk (Erasmus University) en Jaap van Dam (PGGM)
  • Communicatie over duurzaamheid (platform duurzame financiering DNB, werkgroep communicatie) o.l.v. J.C. Hellendoorn (ABP) met Jouke Wijnalda (TKP) en Monique Messelink, (ASN Bank)
  • Financieringsvraagstukken (o.a. energietransitie) met Anne Mieke van der Werf (directeur business development Invest NL) en Nienke Vledder (APG)
  • Klimaatcommitment getekend, wat nu? Het Raamwerk praktisch toegepast met Floske Kusse (expert Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment en stakeholder engagement lead ING Global Sustainability) en Lucian Peppelenbos (climate strategist Robeco)
  • PACTA met Maarten Vleeschhouwer (PACTA)