Webinar IMVB-convenant

Op 20 april om 10:00 uur wordt u bijgepraat over wat nu belangrijk is om te weten en te doen als uw pensioenfonds het IMVB-convenant heeft ondertekend. Vertegenwoordigers van de Stuurgroep, de werkgroep Instrumentarium en de SER geven een update. U krijgt de nieuwe elementen van het Instrumentarium toegelicht en praktische informatie over het invullen en raadplegen van de Monitoringtool. Ook komen de (nieuwe) tijdslijnen aan bod en wordt er dieper ingegaan op de raakvlak van SFDR en andere Europese ontwikkelingen en het Convenant.

Zet 20 april tussen 10:00 en 11:30 in uw agenda als u betrokken bent bij het IMVB-convenant.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden:

https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=depensioenfederatie_20210420_1&display=126&language=nl&customBtnColor=FF9F00,FF9F00" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0