Webinar IMVB-convenant

Op 20 april werd u bijgepraat over wat belangrijk is om te weten en te doen als uw pensioenfonds het IMVB-convenant heeft ondertekend. Vertegenwoordigers van de Stuurgroep, de werkgroep Instrumentarium en de SER gaven een update. U kreeg de nieuwe elementen van het Instrumentarium toegelicht en praktische informatie over het invullen en raadplegen van de Monitoringtool. Ook kwamen de (nieuwe) tijdslijnen aan bod en wordt er dieper ingegaan op de raakvlak van SFDR en andere Europese ontwikkelingen en het Convenant.

Presentatie en Q&A
De presentatie kunt u hier downloaden. De vragen die tijdens het webinar niet behandeld zijn, kunt u hier dowloaden.

Webinar van Convenant IMVB Pensioenfondsen terugkijken
Op 30 maart 2021 organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over de due diligence-stappen 2 en 3: identificeren en mitigeren van (potentiële) negatieve impacts. Dit is een praktische handreiking aan pensioenfondsen voor hun invulling van de OESO-richtlijnen. Via deze link kunt u het webinar van 30 maart terugkijken.

Terugkijken
U kunt het webinar van 20 april hieronder terugkijken: 

https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=depensioenfederatie_20210420_1&display=126&language=nl&customBtnColor=FF9F00,FF9F00" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0