Werkconferentie Klimaatcommitment en Platform voor Duurzame Financiering – 29 november 2022

Op dinsdagmiddag 29 november vindt de 8e Klimaatwerkconferentie plaats. Op de werkconferentie kunt u onder meer inspiratie opdoen en uw kennis vergroten over het werk dat onder de vlag van het Platform voor Duurzame Financiering wordt gedaan. Op deze manier kunnen we verder invulling geven aan de verduurzaming van Nederland via de financiële sector. En ook aan de taakstelling die de financiële sector op zich heeft genomen in het kader van het Commitment aan het Klimaatakkoord.

De werkconferentie wordt dit keer georganiseerd door het Platform voor Duurzame Financiering en de Pensioenfederatie in samenwerking met DUFAS, Verbond van Verzekeraars en NVB.

Programma

14:00  Inloop
14:30 Opening
Angela Paparo (host) & Ger Jaarsma (voorzitter Pensioenfederatie)
14:40 Klimaatakkoord, en nu?
Key-note door Kees Vendrik
15:05 Lopen naar subsessieronde 1
15:10 Subsessieronde 1
Platform Break-out sessies ronde 1 - Biodiversiteit, Circulaire Economie, Communicatie, Klimaatadaptie, Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en SDG Impact Assessment.
15:40 Pauze
16:00 Subsessieronde 2
Platform Break-out sessies ronde 1 - Biodiversiteit, Circulaire Economie, Communicatie, Klimaatadaptie, Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en SDG Impact Assessment.
16:30  Lopen naar plenaire zaal
16:35 Financiering van de Nederlandse energietransitie
Panel met Maxine Tilij (directeur Strategie Energiesysteem EZK), Anne Mieke van der Werf (directeur Business Development en MT-lid Invest-NL), Dominique Dijkhuis (Uitvoerend bestuurder ABP) onder leiding van Angela Paparo
17:00 Recap en afsluiting
Angela Paparo & Olaf Sleijpen (directeur DNB en voorzitter Platform voor Duurzame Financiering)
17:15 Borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.