Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft samen met haar leden de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen gepubliceerd. Deze gedragslijn beschrijft hoe de pensioensector persoonsgegevens verwerkt. Pensioenfondsen maken hiermee aan alle deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk hoe we omgaan met hun gegevens.

Deze gedragslijn treedt op 1 januari 2020 in werking. Een overzicht van veelgestelde vragen (Q&A) is beschikbaar.

Bekijk hier de themapagina Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens.