Pensioenfederatie: uitrol tweedepijlerpensioen in andere landen draagt bij aan oplossing Europese vergrijzingsproblematiek

Op 21 april reageerde de Pensioenfederatie op een consultatie over vergrijzing, naar aanleiding van het groenboek over vergrijzing dat de Europese Commissie op 27 januari jongstleden uitbracht. De consultatie gaat in op thema’s zoals de houdbaarheid van pensioensystemen, intra-Europese migratie, arbeidsparticipatie van ouderen, en genderongelijkheid in pensioenen.

In de consultatiereactie beargumenteert de Pensioenfederatie dat een publiek pensioen gebaseerd op omslag, gecombineerd met kapitaalgedekte pensioenen, het meest houdbare pensioenstelsel oplevert. De lange termijn horizon en veelal ook op duurzaamheid gerichte beleggingsoriëntatie van Nederlandse pensioenfondsen zorgt er daarbij voor dat zij investeren in bijvoorbeeld de klimaat- en energietransities, ook in Europese regio’s die meer onder druk staan door de vergrijzing.

De Europese Unie kan met gerichte acties bijdragen aan de uitrol van tweedepijlerpensioenen in lidstaten  waar deze nog minder ontwikkeld zijn, zonder daarbij de bevoegdheden van de lidstaten te ondergraven. Hierbij valt te denken aan de ondersteuning van de ontwikkeling van nationale pensioenregisters en het stimuleren van auto-enrollment in lidstaten zonder pensioenplicht. Deze acties zijn al onderdeel van het recente actieplan voor een kapitaalmarktunie.

De consultatiereactie vindt u hier.

Bron: Pensioenfederatie