Pensioenfederatie verwelkomt voorstel voor Europees dataportaal voor investeerders

Op donderdag 25 november heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor het European Single Access Point (ESAP).

Het ESAP moet een dataportaal worden dat financiële informatie en duurzaamheidsinformatie verzamelt over Europese bedrijven en die gratis ter beschikking stelt. Hiermee wil de Commissie het makkelijker en goedkoper maken om grensoverschrijdend te investeren. Daarnaast zal het ESAP ESG-data van bedrijven ontsluiten, die nodig zijn voor de implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid en de rapportagevereisten van pensioenfondsen.

De Pensioenfederatie benadrukt de noodzaak van betrouwbare ESG-data over bedrijven. Onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening zullen steeds meer pensioenfondsen gedetailleerd rapporteren over de duurzaamheidsimpact van hun portefeuille. Daarvoor dienen eerst ambitieuze rapportagestandaarden te worden ontwikkeld onder de Corporate Sustainability Reporting Directive, waarover momenteel onderhandeld wordt in Brussel. Vervolgens kan een zorgvuldig ingericht ESAP deze data bijeen brengen. De Pensioenfederatie reageerde eerder op een consultatie over het onderwerp.

Bron: Europese Commissie / Pesnioenfederatie