Video: aanpak van gezamenlijke communicatie over nieuwe pensioenstelsel

In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel is het van groot belang om bij het brede publiek te bouwen aan draagvlak voor de transitie en vertrouwen in pensioen. De communicatie van pensioenfondsen met hun deelnemers – een belangrijke groep binnen het brede publiek - is hierbij cruciaal. Maar er zijn meer partijen die over de veranderingen communiceren. Hoe zorgen we dat communicatie over pensioenveranderingen van zoveel afzenders voor mensen duidelijk blijft? In een video geeft voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie een toelichting op de communicatiestrategie hiervoor.

Presentatie1

Ter voorbereiding op de Wet toekomst pensioenen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatief genomen om met de verschillende stakeholders, waaronder de Pensioenfederatie, een communicatiestrategie op te stellen. Dit is een strategie op hoofdlijnen die de komende tijd verder wordt uitgewerkt. In de video staat Ger Jaarsma stil bij het belang en het doel en de uitgangspunten van de communicatiestrategie,  de communicatie in verschillende fasen tot aan de ingang van nieuwe pensioencontracten, en bij wat belangrijk is in communicatie zelf. Ook komt aan bod hoe de Pensioenfederatie, samen met onze leden, de strategie en communicatie de komende tijd verder uitwerkt.  En hoe u daarbij uw input kunt delen.

Bekijk de video hier en deel hem in uw organisatie.

Bron: Pensioenfederatie