Pensioenfederatie roept Europese Commissie rekening te houden met advies over Taxonomie van het Platform on Sustainable Finance

Op 7 december 2021 heeft de Pensioenfederatie een verklaring uitgegeven om het belang te benadrukken van een op wetenschap gebaseerde EU-taxonomie voor economische activiteiten die een significante bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie. Op 31 december 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel aan het Platform on Sustainable Finance voorgelegd om aardgas en kernenergie onder voorwaarden in de taxonomie op te nemen. Vandaag publiceerde het Platform zijn reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Het Platform is van mening dat gas en kernenergie, onder de voorwaarden in het Commissievoorstel, niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt binnen de Taxonomie. De Pensioenfederatie roept de Europese Commissie op om rekening te houden met dit advies. Het Platform speelt een cruciale rol bij het creëren van een op wetenschap gebaseerde taxonomie die breed wordt gedragen door investeerders en stakeholders.

Aparte transitie-categorie
Het Platform suggereert daarnaast een alternatieve benadering voor technologieën die een rol spelen in een transitie naar een emissievrije economie. Het Platform stelt voor om de taxonomieregelgeving aan te passen: om een ​​oranje categorie in te voeren en een tweede lijst van economische activiteiten mogelijk te maken die niet volledig duurzaam zijn, maar toch een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie. De Pensioenfederatie is voorstander van deze aanpak, omdat die de financiering van de energietransitie kan ondersteunen, zonder daarbij het breed gedragen begrip van duurzame activiteiten verwatert.

Relatie met EU Green Bonds
Voor pensioenfondsen kan de Taxonomie de dialoog met vermogensbeheerders, deelnemers en stakeholders ondersteunen. Dit werkt het beste als de Taxonomie een breed geaccepteerd raamwerk is voor duurzame economische activiteiten. Een belangrijk nadeel van het mengen van transitie en duurzame activiteiten is daarnaast de transparantie en bruikbaarheid van de nieuwe EU Green Bond-standaard. Investeringen die van deze standaard gebruik willen maken, mogen namelijk alleen gedaan worden in activiteiten die onder de Taxonomie vallen. Steeds meer institutionele beleggers, waaronder Nederlandse pensioenfondsen, voeren een desinvesteringsbeleid voor fossiele brandstoffen. Als gas aan de Taxonomie wordt toegevoegd, kunnen beleggers er niet meer vanuit gaan dat EU Green Bonds automatisch fossielvrij zijn.

Bron: Pensioenfederatie