Gastlessen over pensioen beschikbaar voor basisonderwijs en mbo

Sinds 2017 zetten de Pensioenfederatie en haar leden zich in voor financiële educatie op het mbo. Het hogere doel is dat financiële educatie, waarin ook het onderwerp pensioen wordt behandeld, structureel onderdeel wordt van het curriculum op alle onderwijsniveaus. Door middel van samenwerking en krachtenbundeling via platform Wijzer in geldzaken wordt gewerkt aan het bereiken van dit doel.

(Gast)les ‘Nu voor later’ voor mbo studenten
Mbo studenten worden al op jonge leeftijd voorbereid op het betreden van de arbeidsmarkt. Bij de oriëntatie op het betreden van de arbeidsmarkt komt een vraag als: ga ik straks in loondienst of als ZZP’er aan de slag?’ aan de orde. Basiskennis over arbeidsvoorwaarden is hierbij behulpzaam. Met de (gast)les Nu voor later verwerven jongeren op een aansprekende, laagdrempelige en interactieve manier basiskennis over sparen voor later en pensioen. De essentiële zaken met betrekking tot geld die zij moeten kennen en kunnen, voor nu en voor later, komen aan bod.

De afwisselende (gast)les biedt veel vrijheid voor eigen invulling door de gastdocent. Afhankelijk van de interactie en vragen kunnen accenten in de les aangebracht worden. Het is daarom geen doel om de les van A tot Z te doorlopen. De les bevat twee filmpjes, op basis waarvan een gesprek gevoerd kan worden waardoor bewustwording plaatsvindt. Daarnaast enkele vragen en stellingen om klassikaal te bespreken en uit individuele opdrachten. Op basis van een vragenblok worden de opdrachten op relevante volgorde weergegeven, zo biedt de les relevantie en maatwerk aan de student.

De les is digitaal en te bekijken op de website www.nuvoorlater.nu. Als de les wordt gestart, komt er een unieke code in beeld waarmee studenten op hun eigen apparaat kunnen inloggen. Zo kunnen zij op hun eigen apparaat de individuele oefeningen maken. Voordeel van de digitale les is dat gemeten wordt hoe vaak de les en welke onderdelen zijn gemaakt. 

Dit schooljaar heeft de Pensioenfederatie 24 (gast)lessen verzorgd. Er zijn nog ruim 40 lopende aanvragen op mbo scholen door het hele land.

Afbeelding2

(gast)les ‘Werken voor pensioengeld’ voor basisschoolleerlingen
De Pensioenfederatie richt zich met haar inzet op gebied van financiële educatie over pensioen primair op mbo studenten. Zij zijn een logische doelgroep als het over pensioen gaat, omdat zij op korte termijn de arbeidsmarkt betreden en daar met de arbeidsvoorwaarde pensioen in aanraking komen.

Desalniettemin brengen we graag de (gast)les ‘Werken voor pensioengeld’ bij u onder de aandacht. Monique van der Poel heeft dit lesmateriaal ontwikkeld nadat zij was gevraagd iets over haar beroep te komen vertellen in de klas van haar dochter. Hoe leg je aan groep 4 uit wat een pensioenfondsbestuurder doet? Dat begint met vertellen wat pensioen in essentie is. De illustraties van Noor Holst helpen dit uit te leggen. De (gast)les was een groot succes: Monique werd naderhand door verschillende ouders op het schoolplein aangesproken. Zij hadden van hun kinderen gehoord over de les en werden door de vragen van hun kinderen gemotiveerd om over hun eigen pensioen na te denken.

“Nooit gedacht dat er zulk aansprekend lesmateriaal is voor basisscholen over werken voor pensioengeld. Nu kan ik simpel uitleggen wat voor werk ik doe. Na deze les begrijpen kinderen niet alleen hoe hun opa’s en oma’s aan geld komen, maar ook waarom hun ouders nu al met pensioen bezig moeten zijn. Dat levert naderhand goede gesprekken op het schoolplein op!”

Een mooie ontwikkeling voor het neerzetten van een doorlopende leerlijn over pensioen. Daarom brengen wij deze (gast)les ‘Werken voor pensioengeld’ bij u onder de aandacht. Het is leuk en eenvoudig te regelen dat u deze (gast)les op de basisschool van uw (klein)kind te geven. Wij nodigen u van harte uit om deze (gast)les in de klas van uw (klein)kind te geven. Dit kan in het kader van de Week van het geld (28 maart t/m 1 april 2022), de Pensioen3daagse (1, 2 en 3 november 2022) of als u wordt gevraagd iets over uw beroep te vertellen. Bekijk en download het lesmateriaal hier. Overleg met de leerkracht van uw (klein)kind een dag en tijdstip waarop u de (gast)les komt geven.

Week van het geld: 28 maart t/m 1 april 2022
Op maandag 28 maart begint de Week van het geld, dit jaar met het thema: Van doekoe tot digi. Deze landelijke projectweek is de aanjager voor het structureel opnemen van financiële educatie in de curricula van alle lagen in het onderwijs. Gedurende de Week van het geld en ook daarna verzorgen de partners van Wijzer in geldzaken (gast)lessen op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo over allerlei financiële onderwerpen.

(gast)les Nu voor later geven aan mbo studenten
Wilt u een (gast)les geven op het mbo met de les ‘Nu voor later’? Mail dan naar gastlessen@pensioenfederatie.nl. De Pensioenfederatie brengt, via het netwerk van Wijzer in geldzaken, de les bij mbo docenten onder de aandacht. Zo proberen we gedurende het gehele schooljaar zoveel mogelijk gastlesaanvragen te werven. Regelmatig delen we het overzicht met aangevraagde (gast)lessen met de gastdocenten, zodat u zichzelf kunt intekenen op een les die in uw agenda past. Ook organiseren we enkele trainingen voor gastdocenten waarin het lesmateriaal wordt doorgenomen en tips & trucs worden gegeven om voor een mbo klas te staan.

Bron: Pensioenfederatie