Profundo onderzoekt beleggingen in grondstoffenindustrie & link met mensenrechten

Namens de Eerlijke Pensioenwijzer heeft Profundo onderzocht hoe de tien grote bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland omgaan met beleggingen in de grondstoffenindustrie die in verband worden gebracht met mensenrechtenschendingen. Zij ontvangen daarop een score op beleid. Daarnaast selecteert Profundo 10 bedrijven die in verband worden gebracht met deze mensenrechtenschendingen (o.a. Shell en Total) en analyseert de posities van pensioenfondsen hierin.

Pensioenfondsen maken zelf afwegingen in hun beleggingsbeleid, conform hun eigen ESG due diligence en deelnemersvoorkeuren. Mensenrechten worden vaak in het algemeen of soms specifieker voor de grondstoffenindustrie opgenomen in beleid. Sommige pensioenfondsen kiezen om invloed als belegger aan te wenden en zo druk uit te oefenen om het bedrijf te bewegen het beleid binnen een bepaalde termijn aan te passen. Zo werken er verschillende pensioenfondsen samen met vakbonden, overheid en ngo’s binnen het IMVB Diepe Spoor aan op de casus mensenrechten en mijnbouw. Andere pensioenfondsen kiezen voor het uitsluiten van bepalen industrieën op één of meerdere gronden.

Veel van de pensioenfondsen hebben gereageerd op de vragen die zijn gesteld en hun reacties en uitleg op het beleid zijn integraal opgenomen in het rapport. De inhoud van dit rapport houdt de sector scherp en wordt als waardevol ervaren. De informatie kan aanleiding zijn om beleid en uitvoering over mensenrechten bij het winnen van grondstoffen op te stellen of verder aan te scherpen in het continue proces van het duurzamer maken van de portefeuille.

Bron: Pensioenfederatie