Hoge Raad beslist dat Deliveroo pensioenpremies voor werknemers moeten betalen

Met twee uitspraken besliste de Hoge Raad, net als eerder het Gerechtshof Amsterdam, ten gunste van Pensioenfonds Vervoer dat Deliveroo pensioenpremie moet betalen. De Hoge Raad volgt daarmee de conclusie van advocaat-generaal Bock. Recent vroeg de Pensioenfederatie nog aandacht voor het onderwerp schijnzelfstandigheid en met name om goede borging en handhaving rond schijnzelfstandigheid. Dat staat in onze consultatiereactie van vrijdag 10 november 2023. Het wetsvoorstel biedt daarvoor nu geen oplossing

De uitspraken van 24 november 2023 vindt u met deze links ECLI:NL:HR:2023:1610 en ECLI:NL:HR:2023:1622. De eerdere conclusies van de advocaat-generaal vindt u met deze links  ECLI:NL:PHR:2023:224 en  ECLI:NL:PHR:2023:225.