Boodschap Pensioenfederatie voor informateur Putters

De Pensioenfederatie roept in haar brief aan informateur Kim Putters het aanstaande kabinet op om pensioenfondsen rust en ruimte te gunnen voor de implementatie van het vernieuwde pensioenstelsel. Zodat werkenden en gepensioneerden vanaf 2025 soepel en zorgvuldig overgaan naar het vernieuwde stelsel. 

Pensioenfondsen moeten met focus aan deze belangrijke opdracht kunnen werken. Dit vraagt ook om consistentie vanuit de politiek. Daarbij benadrukt de sector het belang dat de ambitie voor goede pensioenen behouden moet blijven. De stelselwijziging mag niet samengaan met een bezuiniging en lagere pensioenen. Juist het hoge ambitieniveau heeft in de afgelopen decennia geleid tot een zeer waardevol pensioensysteem dat tot de beste in de wereld behoort. En dat ook heeft bijgedragen aan de laagste armoede onder ouderen in internationaal perspectief.

Ten slotte vragen de pensioenfondsen de formerende partijen om ze ruimte te bieden om te investeren in grote Nederlandse maatschappelijke opgaven. Daarvoor is een zekere schaalgrootte en standaardisatie noodzakelijk. "We gaan hierover graag in gesprek.”